Waar staan we voor?

Gedragenheid, partnerschap, relevantie, creativiteit en samenwerking

Lees meer

Onderwijs

Meer over onderwijs

Door de organisatie van de Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde wordt gestreefd naar het toekomstgericht opleiden van talentvolle en creatieve verpleegkundigen en vroedvrouwen die leiderschap kunnen opnemen in de zorg. 

Meer info

Onderzoek

Meer over onderzoek

Wij zijn een dynamisch onderzoekscentrum dat zich richt op het ontwikkelen, valideren en valoriseren van wetenschappelijke kennis, die leidt tot een meer verantwoorde, evidence based en doelmatige zorg en zorgorganisatie. 

Bekijk alle projecten

Aankomende activiteiten

Navormingsprogramma najaar 2017

Navormingprogramma najaar 2017

Lees meer

Symposium - " Moeten we (nog meer) praten? " Ervaringen van adolescenten met kanker, adolescente overlevers van kinderkanker en hun netwerk.

Symposium - “MOETEN WE (NOG MEER) PRATEN?” ERVARINGEN VAN ADOLESCENTEN MET KANKER, ADOLESCENTE OVERLEVERS VAN KINDERKANKER EN HUN NETWERK

Lees meer
Bekijk alle activiteiten