Waar staan we voor?

Gedragenheid, partnerschap, relevantie, creativiteit en samenwerking

Lees meer

Onderwijs

Meer over onderwijs

Door de organisatie van de Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde wordt gestreefd naar het toekomstgericht opleiden van talentvolle en creatieve verpleegkundigen en vroedvrouwen die leiderschap kunnen opnemen in de zorg. 

Meer info

Onderzoek

Meer over onderzoek

Wij zijn een dynamisch onderzoekscentrum dat zich richt op het ontwikkelen, valideren en valoriseren van wetenschappelijke kennis, die leidt tot een meer verantwoorde, evidence based en doelmatige zorg en zorgorganisatie. 

Bekijk alle projecten

Aankomende activiteiten

UCVV KALENDER

UCVV KALENDER

Lees meer

Kwalitatief onderzoek in de gezondheidszorg: basiskaders voor de meest gebruikte kwalitatieve onderzoeksmethoden

Cursus die beoogt om doctoraatsstudenten inzicht te geven in de basiskaders voor de meest gebruikte kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg. Begeleide zelfstudie, hoorcolleges, discussiecolleges en practica wisselen elkaar af.

Lees meer
Bekijk alle activiteiten