Huidzorg (Skin Integrity Research Group - SKINT)

 

 

 

De Nederlandstalige versie van de Ghent Global IAD Categorisation tool (GLOBIAD) is vanaf nu beschikbaar. De GLOBIAD categoriseert de ernst van incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) op basis van visuele beoordeling van de aangetaste huid. Met dit instrument streven we naar een internationaal geaccepteerde standaard voor de beschrijving van de ernst van IAD en de standaardisatie van registratie in de klinische praktijk en onderzoek.

De GLOBIAD kan gratis gedownload worden via http://bit.ly/2tM2NEw. Tijdens dit twee jaar durende project werkten we samen met 22 internationale experts en 823 clinici uit 30 landen.
Wenst u feedback te geven? Contacteer ons dan via SKINT@UGent.be.

 

Identificatie van risicofactoren voor het ontwikkelen van incontinentie-geassocieerde dermatitis categorie 2: een ‘matched case-control study’ bij fecaal incontinente patiënten op Intensieve Zorgen in 19 Vlaamse ziekenhuizen.

Doelstelling: Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) wordt veroorzaakt door herhaald of langdurig contact van de huid met urine en/of stoelgang. IAD kan worden onderverdeeld in categorie 1 (roodheid zonder huidschade) en categorie 2 (roodheid met huidschade). Bepaalde patiënten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van IAD categorie 2. IAD categorie 2 gaat gepaard met een belangrijke mate van discomfort bij de patiënt en een moeilijke en tijdrovende behandeling door de zorgverlener. Voor hoog-risicopatiënten zijn sterkere preventieve maatregelen nodig om huidschade te voorkomen. Het doel van deze studie is om risicofactoren in kaart te brengen die onafhankelijk geassocieerd zijn met het ontwikkelen van IAD categorie 2 bij fecaal incontinente patiënten op intensieve zorgen. Met behulp van deze risicofactoren kunnen hoog-risicopatiënten vroegtijdig worden herkend zodat vroegtijdig kan worden gestart met aangepaste preventie.

Promotor: Prof. dr. Dimitri Beeckman (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerkers:
Nele Van Damme
Lisan Deolet (masterstudent)

Projectperiode: 2016 – 2017

Financiering: 3M Critical & Chronic Care Solutions Division, 3M Deutschland

_____________________________________________________________

Een draai- en positioneringssysteem gecombineerd met standaard incontinentiezorg en een wisselhoudingsprotocol op maat van de patiënt versus het gebruik van een standaardprotocol ter preventie van decubitus: een multicentrisch prospectief gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek en gezondheid economische analyse bij gehospitaliseerde patiënten.

Doelstelling: Decubitus kent in ziekenhuizen een prevalentie tussen 7,3% en 23%. Eén van de interventies ter preventie van decubitus is het toepassen van een systematisch wisselhoudingsprotocol, het gebruik van medisch ontwikkelde hulpmiddelen en incontinentiezorg. Tot op heden krijgt slechts 25,5% van de risicopatiënten de juiste preventieve maatregelen en krijgt slechts 55% van hen een adequate frequentie van wisselhouding.  Vanuit de wetenschappelijke literatuur wordt aanbevolen een wisselhoudingsprotocol op te maken, aangepast aan de risicofactoren van de patiënt. Met dit onderzoek wordt beoogd het percentage patiënten dat wisselhoudingen krijgt te verhogen door gebruik te maken van een protocol dat gebaseerd is op risicofactoren van de patiënt enerzijds en een draai- en positioneringssysteem anderzijds.  De doelstellingen van het onderzoek zijn bijgevolg: (1) nagaan of het draai- en positioneringssysteem effectief is ter verbetering van het aantal patiënten dat wisselhoudingen krijgt in vergelijking met de standaardzorg, (2) nagaan of een protocol aangepast aan de risicofactoren van de patiënt effectief is ter verbetering van het aantal patiënten dat wisselhoudingen krijgt in vergelijking met de standaardzorg en (3) uitvoeren van een gezondheid economische analyse met betrekking tot decubituspreventie.

Promotor: Prof. dr. Dimitri Beeckman

Medewerkers:
Dorien De Meyer

Financiering: Sage Products LLC (V.S.)

Projectperiode: 2016 - 2017

_____________________________________________________________

De ontwikkeling en validatie van een instrument om de attitude van verpleegkundigen ten opzicht van de preventie van incontinentie-geassocieerde dermatitis te meten

Doelstelling: Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) is één van de meest voorkomende huidproblemen bij volwassenen die incontinent zijn voor urine en/of stoelgang. Er bestaat een breed aanbod aan producten en procedures voor de preventie van IAD. Interventies voor de preventie van IAD zijn slechts doeltreffend als ze ook effectief door de zorgverleners (meestal verpleegkundigen) worden toegepast. Een belangrijke voorspeller voor het gedrag van zorgverleners is hun attitude. De doelstelling van deze studie is het ontwikkelen en psychometrisch valideren van een instrument om de attitude van verpleegkundigen ten opzichte van de preventie van IAD te meten. Inzicht in de attitude van verpleegkundigen ten opzichte van de preventie van IAD is zinvol voor het ontwikkelen van strategieën om de toepassing van IAD-preventie te bevorderen.

Promotor: Prof. dr. Dimitri Beeckman (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerkers:
Nele Van Damme
Annelies Himpens (masterstudent)

Projectperiode: 2016 – 2017

_____________________________________________________________

Gebruik van statische luchtsystemen ter preventie van categorie II-IV decubitus bij een hoog risicopopulatie in woonzorgcentra: een multicentrisch prospectief gerandomiseerd (1:1) gecontroleerd klinisch onderzoek en een kwalitatieve studie gebaseerd op fenomenologisch onderzoek en thinking aloud methodologie

Doelstelling: Decubitus is een belangrijk en veelvoorkomend, maar doorgaans ook vermijdbaar gezondheidsprobleem dat zich vooral voordoet bij oudere personen. Het gaat gepaard met veel ongemak en pijn bij patiënten, maar ook met hoge kosten voor zorginstellingen, waardoor preventie des te belangrijker is. Een eerste doelstelling van deze studie is het vergelijken van de (kosten)effectiviteit van het gebruik van statische luchtsystemen (matrassen, zitkussens en hielwiggen/beschermers) versus het gebruik van alternerende systemen ter preventie van decubitus. Een tweede doelstelling is het in kaart brengen van percepties en ervaringen van patiënten en zorgverleners m.b.t. het gebruik van statische en alternerende systemen.

Promotor: Prof. dr. Dimitri Beeckman (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerkers:
Hanne Van Tiggelen

Financiering: Frontier Medical Group, U.K.

Projeperiodect: 2016 – 2017

____________________________________________________________

Interventies voor de preventie en behandeling van skin tears: een Cochrane systematische review

Doelstelling: Skin tears zijn een belangrijk en veelvoorkomend probleem in alle zorgsettings. Ondanks het klinisch belang van skin tears, is er tot op heden nog weinig gekend over de preventie en behandeling ervan. De doelstelling van deze Cochrane systematische review is het beschrijven van de effectiviteit van diverse lokale huidverzorgingsproducten die gebruikt worden in de preventie en/of behandeling van skin tears op basis van resultaten uit RCT’s en quasi-RCT’s.

Promotor: Prof. dr. Dimitri Beeckman (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerkers:
Hanne Van Tiggelen

Projectperiode: 2016 – 2018

Publicatie: zie bestanden onderaan de pagina: Beeckman_et_al-2016-The_Cochrane_Library

_____________________________________________________________

Preventie van incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) in de residentiële ouderzorg: een multicenter gerandomiseerde (1:1) gecontroleerde studie naar het verschil in (kosten)effectiviteit van twee wasmethoden.

Doelstelling: Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD)  is een reëel probleem in alle zorgsettings. Zodra de huid van mensen met incontinentie in contact komt met stoelgang of urine is er risico op IAD. Een eerste doelstelling van deze studie is het vergelijken van de effectiviteit van wassen zonder water (met behulp van geïmpregneerde wasdoekjes) versus de standaard zorg (wassen met water en zeep) ter preventie van incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD). Een tweede doelstelling is het uitvoeren van een gezondheidseconomische evaluatie van het gebruik van geïmpregneerde wasdoekjes versus de standaard zorg ter preventie van IAD.

Promotor:  Prof. dr. Dimitri Beeckman (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerkers:
Nele Van Damme
Karen Van den Bussche

Financiering: 3M Critical&Chronic Care Solutions Division, 3M Deutschland

Projectperiode: 2015 - 2016

_____________________________________________________________

Identificatie van risicofactoren voor het ontwikkelen van incontinentie-geassocieerde dermatitis categorie 2 bij bewoners van 11 woonzorgcentra in Vlaanderen

Doelstelling: Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) wordt veroorzaakt door herhaald of langdurig contact van de huid met urine en/of stoelgang. IAD kan worden onderverdeeld in categorie 1 (roodheid zonder huidschade) en categorie 2 (roodheid met huidschade). Bepaalde bewoners van woonzorgcentra hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van IAD categorie 2. IAD categorie 2 gaat gepaard met een belangrijke mate van discomfort bij de bewoner en een moeilijke en tijdrovende behandeling door de zorgverlener. Voor bewoners met een verhoogd risico zijn sterkere preventieve maatregelen nodig. Het doel van deze studie is om risicofactoren in kaart te brengen die onafhankelijk geassocieerd zijn met het ontwikkelen van IAD categorie 2 bij bewoners van woonzorgcentra. Met behulp van deze risicofactoren kunnen bewoners met een verhoogd risico op IAD categorie 2 vroegtijdig worden herkend zodat vroegtijdig kan worden gestart met aangepaste preventie.

Deze studie is gebaseerd op gegevens die werden verzameld in het kader van de multicentrische studie naar de (kosten)effectiviteit van wassen zonder water.

Promotor: Prof. dr. Dimitri Beeckman (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerkers:
Nele Van Damme
Karen Van den Bussche

Projectperiode: 2015 – 2016

Financiering: 3M Critical & Chronic Care Solutions Division, 3M Deutschland

Publicatie: zie bestanden (onderaan pagina): dammeetal-2016-Internationalwoundjournal

_____________________________________________________________

Interventies voor de preventie en behandeling van incontinentie-geassocieerde dermatitis bij volwassenen: een Cochrane Systematische Review

Doelstelling: Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) is één van de meest voorkomende huidproblemen bij volwassenen die incontinent zijn voor urine en/of stoelgang. Er bestaat een breed aanbod aan producten en procedures voor de preventie en behandeling van IAD. Deze producten en procedures zijn gericht op het reinigen, het hydrateren en/of het beschermen van de huid. Over de effectiviteit  van de beschikbare producten en procedures voor de preventie en behandeling van IAD is echter nog weinig gekend. De doelstelling van deze Cochrane Systematische Review is het beschrijven van de effectiviteit van diverse producten en procedures voor de preventie en behandeling van IAD bij volwassenen op basis van resultaten uit RCT’s en quasi-RCT’s. Hierbij worden volgende vergelijkingen geanalyseerd: (1) een lokaal huidverzorgingsproduct (voor het reinigen, hydrateren en/of beschermen van de huid) versus een ander lokaal huidverzorgingsproduct, (2) een bepaalde huidverzorgingsprocedure (methode of frequentie van toepassing) versus een gestructureerde huidverzorgingsprocedure, (3) een bepaalde methode om een huidverzorgingsproduct toe te passen versus een andere methode om het huidverzorgingsproduct toe te passen, (4) een bepaalde frequentie om een huidverzorgingsproduct aan te brengen versus een andere frequentie om het huidverzorgingsproduct aan te brengen.

Promotor: Prof. dr. Dimitri Beeckman (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerkers:
Nele Van Damme
Aurélie Van Lancker
Karen Van den Bussche
Dorien De Meyer

Projectperiode: 2014 – 2016