De interpersoonlijke relatie, het ABC van de psychiatrisch verpleegkundige

Gent
dinsdag, 20 november 2018

De relatie tussen de psychiatrische verpleegkunde en de zorgvrager is een interpersoonlijke en (psycho-)dynamische aangelegenheid, waarbij de relatie het instrument bij uitstek is om positieve veranderingen, herstel en groei te genereren bij patiënten. Het ontwikkelen van flexibele en constructieve relaties is niet vanzelfsprekend.

Tijdens deze studiedag wordt stilgestaan bij het belang van de interpersoonlijke relatie tussen de zorgvrager en de verpleegkundige. Er wordt aandacht besteed aan o.a. het werk van Peplau, de meerwaarde van de herstelvisie, de synergie en tegelijk ook het spanningsveld tussen het ondersteunen van het herstelproces (zelfmanagement) en het verder ontwikkelen van een therapeutische relatie. Er wordt stilgestaan bij hoe de relatie beter tot zijn recht kan komen in de dagelijkse klinische praktijkvoering.

Aan de hand van wetenschappelijke evidentie, good practices en ervaringen uit de praktijk wordt zowel in plenaire sessies als tijdens workshops ingegaan op meerdere facetten van de interpersoonlijke relatie in de GGZ-verpleegkunde.  Zowel het internationale als het Vlaamse perspectief komen aan bod.

Meer info wordt binnenkort verwacht.