NAVORMING ADVANCED PRACTICE IN DE ONCOLOGIE MODULE KLINISCHE FARMACOLOGIE

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10 - ingang 46 - Leslokaal 5.2 (B3)
donderdag, 13 februari 2020 - donderdag, 14 mei 2020
Vormingen: donderdagen 13/2 – 5/3 – 26/3 – 23/4 – 7/5 /2020 telkens van 16u00 – 19u00 ; Workshop donderdag 14 mei 2020 van 13u tot 18

MEER INFO

De lessenreeks is volzet.