Symposium - Verpleegkundige zorg voor mensen die actief denken aan zelfdoding: match tussen verwachting en dagelijkse praktijk

Campus UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent - Blok B, auditorium E
dinsdag, 7 november 2017
9u00 - 15u30

Thema
Tijdens dit symposium geven nationale en internationale sprekers hun kijk op verpleegkundige zorg en onderzoek bij mensen die actief denken aan zelfdoding. Na een  lezing over de actuele benaderingen in het klinisch veiligheidsmanagement, wordt ingegaan op vragen zoals ‘Hoe geven verpleegkundigen betekenis aan de dagelijkse interacties met mensen die actief denken aan zelfdoding?’ en ‘Welke rol kunnen verpleegkundigen opnemen in een multidisciplinaire context met het oog op de preventie van zelfdoding?’ Verder is er aandacht voor ‘hoop’ en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige praktijk.

Doelgroep
Mensen actief in de residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg en mensen van spoeddiensten (verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, leidinggevenden, …), docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden in suïcidepreventie.

Datum
Dinsdag 7 november 2017, van 9u00 tot 15u30

Plaats
Campus UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent - Blok B, auditorium E

Prijs
Standaard: 95€
Studenten, betalende leden van de alumniwerking Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde (AWMVV) en partnerorganisaties: 80€

Programma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven