Alumni

Inleiding 

In maart 2016 gaven we het startschot voor de Alumniwerking van de opleiding Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde (AWMVV). Via de alumniwerking zullen wij formele en informele contacten faciliteren om de samenhorigheid onder de afgestudeerde masters aan te wakkeren en om partnerschappen op te bouwen. Door ruimte te maken voor de creativiteit en het engagement van onze leden streven wij naar een duurzame ontwikkeling van de verpleegkunde en de vroedkunde. 

De stuurgroepleden van de alumniwerking Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde: Brecht Serraes (penningmeester), Marinus de Pree (secretaris), Charlotte Raepsaet (voorzitter), Hannelore Hofman, Julie Deprez en Brecht Serraes (bestuursleden). 

We broeden momenteel op iets nieuws, volg ons om op de hoogte te blijven!

https://www.facebook.com/groups/466536723532284/