Nieuws

Zaterdag 22/10/2022 studeerden onze Masters in de Verpleegkunde en de Vroedkunde academiejaar 2021-2022 af aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen binnen de Universiteit Gent.

Tijdens de proclamatie werd de prijs Alumni Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde uitgereikt aan Ben Delbaere. Ben werkte binnen zijn masterproef aan het thema “Function differentiation among expert nurse roles: a qualitative approach” onder leiding van Prof. dr. Ellen Vlaeyen, Elsie Decoene, Stephanie Vandenbuerie en Prof. dr. Ann Van Hecke. Een thema met belangrijke maatschappelijke impact binnen het domein van verpleeg- en vroedkunde. Proficiat vanwege AWMVV!

We wensen deze nieuwe generatie toekomstige leiders in de gezondheidszorg veel succes toe in hun verdere carrière.

Proficiat aan alle promovendi, het ga jullie goed!