Nieuws

 

Prijs Sociale gezondheidswetenschappen 2020-2021

De prijs voor sociale gezondheidswetenschappen werd dit jaar de prijs uitgereikt aan mevrouw Hanne Vandewiele. Ze studeerde af als bachelor in de geneeskunde om daarna vol overtuiging te kiezen voor verpleegkunde. Ze werd psychiatrisch verpleegkundige, werkte in verschillende psychiatrische ziekenhuizen en schreef zich in voor de masteropleiding die ze combineerde met werk.

Momenteel werkt ze als verpleegkundig specialist psychiatrie in het UZGent, is actief lid van werkgroep GGZ van het NVKVV, medetrekker van de beroepsvereniging en de intervisiegroep van de Vlaamse Verpleegkundig specialisten en vrijwillig medewerker aan het UCVV. Ze werkt aan de concretisering van vermaatschappelijking van zorg door het liaisonpsychiatrieteam vorm te geven. Ze maakte verpleegkundige spreekuren mogelijk voor ambulante patiënten en hun naasten en gaf tijdens de coronacrisis mee vorm aan een Vlaanderen-breed onderzoek om de gevolgen van de coronamaatregelen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving in kaart te brengen.

M.a.w. mevrouw Hanne Vandewiele is een alumna die niet alleen een voortrekkersrol inneemt voor de verpleegkunde maar die op basis van haar multidisciplinair denken en werken ook van grote betekenis is voor de toekomst voor de gezondheidszorg. Vanuit haar leiderschapsrol is ze de drijvende kracht achter praktijkinnovaties, professionalisering, onderzoek en beleids-beïnvloedend werk waarbij kwaliteit centraal staat. Ze blijft op vele vlakken pleiten voor de noodzakelijke investering in maatschappij-brede geestelijke gezondheid. Vandaar dus een meer dan verdiende prijs!