Doelstellingen

Wat is het doel van de opleiding?

Het doel van de opleiding is om studenten:

 • toekomstgericht voor te bereiden op professionele, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen,
 • een professionele verdieping en verbreding aan te bieden,
 • op te leiden tot professional met een duidelijke visie op de gezondheidszorg en competenties om keuzes en beslissingen te beargumenteren,
 • te stimuleren om leiderschap op te nemen in het brede domein van de verpleegkunde en de vroedkunde,
 • competenties aan te leren om levenslang te leren in en uit de praktijk.

Waarvoor staan wij?

De opleiding staat voor:

 • Diversiteit en complementariteit aan expertise,
 • Het kijken voorbij de grenzen door samenwerking met internationale partners,
 • Coaching, kritische reflectie en eigen regie van de student,
 • Een kwaliteitsvol en divers onderwijsaanbod met academische verbreding en verdieping,
 • Samenwerking met het ruime werkveld (lokaal, nationaal en internationaal),
 • Multiperspectivisme en levenslang leren,
 • Diversiteit in onderwijs- en leermethoden,
 • De mogelijkheid om deeltijds werken en studeren te combineren.

Afstudeerrichtingen

Om aan te sluiten bij het werkterrein van verpleegkundigen en vroedvrouwen in Vlaanderen en daarbuiten biedt de opleiding (in het masterjaar) drie afstudeerrichtingen aan:

 • Verpleegkundig specialist
 • Onderzoeker in zorg en gezondheid
 • Implementatiedeskundige in zorg

Klik hier voor meer informatie over het programma.