Masterproeven

De Masterproef heeft een belangrijke plaats in de opleiding tot Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde. Dit werk wordt beschouwd als de afronding van een wetenschappelijke opleiding. Het Masterproeftraject duurt ongeveer 1.5 jaar en wordt begeleid door een promotor die verbonden is aan de Universiteit Gent. Afhankelijk van het onderwerp wordt de supervisie ook opgenomen door een co- promotor en/of mentor die al dan niet verbonden is aan de Universiteit. Jaarlijks verdedigen een 60-tal studenten de Masterproef voor een jury van interne en externe experts.