Covid-19 in de geestelijke gezondheidszorg

Gevolgen van covid-19 maatregelen op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De Covid-19 crisis lijkt een grote impact te hebben op de samenleving. Alle sectoren en in het bijzonder de gezondheidszorg dienden op korte termijn om te schakelen naar een andere beleidsvoering. Ook in de GGZ werden bijzondere maatregelen doorgevoerd. De veranderingen waar patiënten, steunfiguren en medewerkers aan blootgesteld worden, zijn groot. In de diversiteit aan maatregelen, hebben verschillende organisaties en regio’s gezocht naar mogelijkheden om zorg en behandeling in stand te houden. Dit heeft geleid tot diversiteit in de praktijkvoering binnen de GGZ.

Op dit moment is er weinig bekend over de grootorde van de veranderingen naar aanleiding van covid-19 maatregelen, de impact van de ervaringen en de onderliggende processen van betekenisverlening bij mensen met psychische kwetsbaarheid, hun steunfiguren en hulpverleners. Er is ook weinig inzicht in de problemen waar organisaties, hulpverleners, steunfiguren en patiënten tegen aan lopen en de innovatieve en creatieve aanpak die ze hanteerden om oplossingen te vinden voor problemen die zich stellen.

Met dit onderzoek willen we de gevolgen (negatief en positief) van Covid-19 maatregelen nagaan bij een brede groep van mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun steunfiguren en hulpverleners. We willen eveneens inzicht verwerven in de manieren waarop mensen met deze gevolgen omgegaan zijn en waar dit toe geleid heeft. Ook detecteren en definiëren van good practices en de outcomes daarvan behoort tot de doelstellingen.

De inzichten uit dit onderzoek kunnen richting geven aan toekomstige keuzes of interventies in de GGZ en kunnen helpen om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.

Onderzoeksteam

Voor dit onderzoek werd een brede selectie aan onderzoekers uit de geestelijke gezondheidszorg samengebracht in een groot onderzoeksteam:

 • Prof. dr. S. Verhaeghe (UCVV, Gent)
 • dr. Bart Debyser (Vives, Roeselare)
 • Prof. Eddy Deproost (PC Sint-Jozef Pittem)
 • Tom Dekeyser (UZ Gent)
 • Dr. Jürgen De Fruyt (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV)
 • Mieke Demeestere (PZ Heilige Familie Kortrijk)
 • Hanne Vandewiele (UZ Gent)
 • Charlotte Pieters (UZ Gent)
 • Bruce Vrancken (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende)
 • Julie Vandekerckhove (PC Sint-Jozef, Pittem)
 • Thomas Raemdonck (PC Sint-Jozef, Pittem)
 • Sabine Vandoorne (PC Sint-Jozef, Pittem)
 • Titia Debergh (PZ Heilige Familie, Kortrijk)
 • Nees Demoen (PZ Heilige Familie, Kortrijk)
 • Femke Vandeputte (PZ Heilige Familie, Kortrijk)
 • drs. Karel Desmet (UCVV, UGent)

Periode: 2019 - 2022

Partners