Familiezorg

Ervaringen, noden en behoeften van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker van Turkse of Noordwest-Afrikaanse origine                              

Doelstelling: Voor een goede aansluiting van de zorg is het van belang om inzicht te hebben in de ervaring en beleving van zorgvragers. Door middel van 32 ‘loosely structured’ interviews werd inzicht verkregen in de ervaringen en noden van familieleden van oudere volwassenen met kanker van Turkse of Noordwest Afrikaanse origine. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek werd een gids voor zorgverstrekkers ontwikkeld.

Projectperiode: 2011-2013

Promotoren:

Medewerker: Ineke van Eechoud

Partners:

  • Zorgprogramma geriatrische patiënt, UZ Gent
  • Sociale Dienst Patiënten en Interculturele Bemiddeling, UZ Gent
  • Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
  • Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden en Faculteit Sociale Wetenschappen, KULeuven

Financiering: Project gerealiseerd met de steun van Kom op tegen Kanker, de campagne van de Vlaamse Liga tegen Kanker 

De gids voor de zorgverstrekker is hier beschikbaar