Implementatie

Wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie van de pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België

Doelstelling: In het kader van het plan “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid” (Integreo) kregen 20 proefprojecten de kans geïntegreerde zorg voor chronisch zieken te ontwikkelen in een locoregionaal gebied van ongeveer 100 tot 1 500 000 inwoners. Het FAITH.be-consortium (Federated consortium for Appraisal of Integrated care Teams in Health in Belgium); bestaande uit UAntwerpen, UGent, KULeuven, VUB, ULg en UCL (coördinator van het consortium), staat in voor (1) de uitkomstevaluatie (gebaseerd op de Triple Aim, billijkheid en jobtevredenheid) om de algehele effectiviteit van geïntegreerde zorgprogramma's vanuit verschillende perspectieven (de patiënten, de aanbieders, de overheid, etc.) te evalueren; (2) een implementatie-analyse om te begrijpen waarom en hoe locoregionale projecten evolueren door de tijd heen; (3) de ondersteuning van de pilootprojecten bij hun zelfevaluatieproces.

Promotor UGent: Prof. dr. Ann Van Hecke

Medewerker UGent: dr. Elien Colman

Projectperiode: 2016 - 2020

Partners: UAntwerpen, VUB, KULeuven, ULG, UCL

Financiering: RIZIV / FOD Volksgezondheid