Onderwijs en vorming

"Het UCVV schreef mee aan het boek Verpleegkundige ondersteuning bij zelf-management en eigen regie". Een aanrader voor het onderwijs aan verpleegkundigen.

De ondersteuning van zelfmanagement bij chronisch zieken: competentie ontwikkeling bij (student) verpleegkundigen

Doelstelling: Zelfmanagement vormt een belangrijk perspectief in de zorg voor chronisch zieken. Dit onderzoek focust op de rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van chronisch zieken in hun zelfmanagement. Een eerste doelstelling is het ontwikkelen van psychometrisch gevalideerde meetinstrumenten voor het meten van de kennis, attitude en vaardigheden m.b.t. zelfmanagement ondersteuning bij zorgverleners. Een tweede doelstelling is het ontwikkelen en testen van de effectiviteit van geëigende leer- en trainingmethodes voor de ontwikkeling van zelfmanagement ondersteunende competenties.

Promotor: Prof. dr. Ann Van Hecke (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerker: Veerle Duprez

Projectperiode: 2014-2020

Financiering: Universiteit Gent

Partners: Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, Nurse CC programma