Patiëntenparticipatie

De impact van Bedside Shift Report op Vlaamse verpleegafdelingen

In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate Bedside Shift Report (‘overdracht aan bed’) een impact heeft op de communicatie tussen verpleegkundigen, de communicatie tussen verpleegkundigen en de patiënt, en de patiëntenparticipatie. Om dit te evalueren werd een gecontroleerde, experimentele studie ontworpen die de verschillende fases van het Medical Research Council-framework volgt. In deze studie wordt Bedside Shift Report geïmplementeerd op 14 interventie-afdelingen in acht ziekenhuizen. Op elke afdeling worden vier metingen gehouden (één voor- en drie nametingen) voor patiënten, verpleegkundigen en klinische indicatoren. Naast kwantitatieve evaluatie wordt de methode ook kwalitatief onderzocht door middel van interviews, focusgroepen en observaties.

Promotoren:

Prof. dr. Ann Van Hecke
Prof. dr. Kristof Eeckloo

Projectperiode: 2014 - 2018

Financiering: Klinisch OnderzoeksFonds (KOF) UZ Gent

_____________________________________________________________

Participatie van patiënten en familieleden op micro niveau in ziekenhuizen: hoe ziet het eruit en hoe kunnen we beter doen?

Dit onderzoek exploreert de huidige praktijk m.b.t. patiëntenparticipatie aan de hand van een cross-sectionele studie op 98 afdelingen in 11 ziekenhuizen. Hierbij wordt het perspectief van patiënten en hulpverleners vergeleken met betrekking tot de informatie overdracht en worden beïnvloedende factoren in kaart gebracht.

In de tweede fase wordt aan de hand van een gecontroleerde mixed methods studie de bruikbaarheid, geschiktheid, zinvolheid en effectiviteit van Tell-us cards in Vlaamse ziekenhuizen geëvalueerd. De Tell-us card is een tool om patiënt- en familieparticipatie (of naaste) in het ziekenhuis te verhogen. De Tell-us card geeft inzicht in de noden, voorkeuren en bezorgdheden van de patiënt en zijn familie/naaste.

De Tell-us cards worden ontwikkeld met de co-design methodiek. Hiervoor worden gezamenlijke sessies met patiënten en verpleegkundigen georganiseerd om de Tell-us cards verder te verfijnen en af te stemmen op maat van de afdeling en de patiëntenpopulatie.

De implementatie van de Tell-us cards gebeurt in het najaar van 2016. Deze worden tijdens verschillende postmetingen aan de hand van gevalideerde vragenlijsten geëvalueerd bij patiënten, hun naasten en verpleegkundigen. Interviews met patiënten, hun naasten en verpleegkundigen worden afgenomen om de bruikbaarheid, geschiktheid en zinvolheid van de Tell-us cards te evalueren.

Promotoren:
Prof. Dr. Ann Van Hecke
Prof. Dr. Sofie Verhaeghe
Dr. Maud Heinen

Projectperiode: 2015 - 2019

Financiering: BOF starterskrediet