Voedingszorg

Indicatoren voor het meten van de kwaliteit van maaltijden en maaltijdzorg in woonzorgcentra

Doelstelling: Onvoldoende voedingsinname is een belangrijke risicofactor voor ondervoeding in woonzorgcentra. Het optimaliseren van de kwaliteit van de maaltijden en de maaltijdzorg draagt bij aan het verhogen van de voedingsinname bij ouderen. Dit onderzoek heeft als doel om een set van structuur-, proces-, en uitkomstindicatoren te ontwikkelen en te valideren om de kwaliteit van de maaltijden en de maaltijdzorg in woonzorgcentra te evalueren en te monitoren. Deze indicatorenset kan gebruikt worden in kwaliteitsverbeteringsprojecten waarbij zorgverleners samenwerken met medewerkers uit de keuken.

Promotor: Prof. dr Dimitri Beeckman (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerkers: Nele Van Damme
                                Dr. Bianca Buijck

Projectperiode: 2014 – 2015

Partner: Center for Gastrology (Leuven)

Financiering: Unilever Food Solutions

Rapport en publicaties: zie bestanden (onderaan pagina): Rapport onderzoek ondervoeding., European Summit, Meal Quality Indicators.