Zelfmanagement

"Het UCVV schreef mee aan het boek Verpleegkundige ondersteuning bij zelf-management en eigen regie". Een aanrader voor het onderwijs aan verpleegkundigen.

De ondersteuning van zelfmanagement bij chronisch zieken: competentie ontwikkeling bij (student) verpleegkundigen

Doelstelling: Zelfmanagement vormt een belangrijk perspectief in de zorg voor chronisch zieken. Dit onderzoek focust op de rol van de verpleegkundige in het ondersteunen van chronisch zieken in hun zelfmanagement. Een eerste doelstelling is het ontwikkelen van psychometrisch gevalideerde meetinstrumenten voor het meten van de kennis, attitude en vaardigheden m.b.t. zelfmanagement ondersteuning bij zorgverleners. Een tweede doelstelling is het ontwikkelen en testen van de effectiviteit van geëigende leer- en trainingmethodes voor de ontwikkeling van zelfmanagement ondersteunende competenties.

Promotor: Prof. dr. Ann Van Hecke (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerker: Veerle Duprez

Projectperiode: 2014-2020

Financiering: Universiteit Gent

Partners: Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, Nurse CC programma

_____________________________________________________________

Ondersteuning van patiënten met kanker en zijn omgeving door telecounseling en telemonitoring: de digi-onco-poli (DOP)

Doelstelling: De doelstelling van het DOP project is (1) de ontwikkeling, (2) de implementatie en (3) de evaluatie van een digitaal oncologisch platform in het UZ Gent voor de ondersteuning van patiënten met kanker en zijn naasten. Via dit platform zal educatie op maat van de patiënt, betere monitoring van klinische parameters en toxiciteiten t.g.v. de antitumorale behandeling en psychosociale risicofactoren en optimalisatie van de communicatie tussen zorgverleners onderling en patiënten worden beoogd. De ontwikkeling van dit platform gebeurt in ‘co-design’ met patiënten met kanker en zijn naasten, hulpverleners intra- en extramuraal, technologieontwikkelaars en ziekenhuizen die lid zijn van VZW CoZo Vlaanderen.

Projectperiode: 2014-2017

Promotor: Prof. dr. Ann Van Hecke (Klik hier om contact op te nemen

Partners: Oncologisch Centrum, Universitair Ziekenhuis Gent

Financiering: Stichting tegen kanker