Het team

Ons team

Het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV) is een onderdeel van de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent. Ons team bestaat uit 19 medewerkers die een opdracht hebben inzake onderwijs, onderzoek, dienstverlening of administratieve ondersteuning. Het UCVV wordt geleid door Prof. dr. Sofie Verhaeghe (afdelingshoofd), Prof. dr. Ann Van Hecke (staflid) en Prof. dr. Dimitri Beeckman (staflid).