Brecht Serraes

Brecht Serraes

Functie: Penningmeester - Commissaris leden
brechtserraes@hotmail.com

Specialisatie: Intensieve zorgen, Thuisverpleging, Kwaliteitsnormering in de zorg

Motivatie:Als penningmeester engageert Brecht zich om samen met de stuurgroep de alumniwerking uit te bouwen en vitaal te houden. Hij ziet de alumniwerking als een waardevolle en verrijkende wisselwerking tussen de alumni, de opleiding en andere actoren die verbonden zijn aan het werkveld van de master in de verpleegkunde en vroedkunde. 

Afgestudeerd als Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde: 2014.  Als werkstudent behaalde hij eveneens een diploma BanaBa spoed en intensieve zorgen.

Professionele functie: Brecht is  werkzaam als verpleegkundige op de afdeling intensieve zorgen te Sint-Niklaas – AZ Nikolaas. Aansluitend bij deze functie bouwt hij een ziekenhuisbreed verbeterproject uit om de verpleegkundige zorg en opvolging van patiënten met een tracheacanule te optimaliseren.

Interessegebied: Brecht heeft bijzondere interesse in de kwaliteitsnormeringen die het ziekenhuislandschap beïnvloeden en veranderen. Hij is betrokken bij kwaliteitsaudits. Daarnaast is hij ook actief als thuisverpleegkundige.

Achtergrond/ realisaties: Als masterproef deed Brecht onderzoek naar de incidentie en riscofactoren van decubitus bij het gebruik van een statische luchtmatras. Als huidig onderzoeksproject werkt hij een literatuurstudie uit rond de effectiviteit van de statische luchtmatras ter preventie van decubitus.