Lisa Vanwalleghem

Lisa Vanwalleghem

Functie: Lid stuurgroep
lisa.vanwalleghem@hotmail.com

Specialisatie: vroedkunde – fysiologische verloskunde

 

Specialisatie: vroedkunde – fysiologische verloskunde

Motivatie: Als vroedvrouw wil Lisa zich ten volle inzetten voor de alumniwerking. Enerzijds om een blijvende band te creëren tussen afgestudeerde masters onderling. Anderzijds om te streven naar een mogelijkheid tot verdere ontplooiing van masters in de verpleeg- en vroedkunde. Verder ijvert ze naar een vlotte wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de praktijk.

Afgestudeerd als Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde: 2017

Professionele functie: Lisa is sinds september 2017 tewerkgesteld in het AZ Nikolaas waar ze momenteel werkt als vroedvrouw in de compensatieploeg moeder en kind. Verder zet ze zich in als interne auditor voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg in ditzelfde ziekenhuis.

Interessegebied: Lisa’s interesse ligt zowel bij de fysiologische zwangerschap en bevalling als bij het postpartum. Ze schreef haar masterproef omtrent perceptie van veiligheid bij kraamvrouwen na verkort en standaard ziekenhuisverblijf. Hierbij werd voornamelijk stilgestaan hoe kraamvrouwen het prille postpartum beleefden, met specifieke aandacht voor het concept veiligheid. Haar manier van zorgverlening kunnen aanpassen en verbeteren op basis van de resultaten van onderzoek is een proces dat ze wil blijven doorlopen.

Achtergrond/ realisaties: Haar bachelor diploma in de vroedkunde behaalde Lisa aan de Arteveldehogeschool te Gent. Aansluitend studeerde ze de masteropleiding in de verpleegkunde en de vroedkunde.