Lise-Marie Kinnaer

Lise-Marie Kinnaer

Functie: Doctor-assistent
lisemarie.kinnaer@ugent.be

Lise-Marie Kinnaer is doctor-assistent binnen het UCVV. In 2015 studeerde ze af als Master in de Farmaceutische Zorg aan de KU Leuven waarna ze startte met een doctoraat rond de ontwikkeling en implementatie van interdisciplinaire zorgpaden voor patiënten behandeld met orale antikanker geneesmiddelen in 4 Vlaamse ziekenhuizen. Lise-Marie combineerde haar doctoraat met de officina-apotheek. In het doctoraatsonderzoek focuste Lise-Marie op methodieken om zowel sterktes als zwaktes van huidige zorgprocessen in kaart te brengen en te begrijpen om vervolgens d.m.v. co-design zorgpaden op maat te ontwikkelen. Het project had een sterk interdisciplinaire en transmurale focus en betekende hoofdzakelijk rol- en competentieontwikkeling van verpleegkundigen en (klinisch) apothekers met het oog op adequate zelfmanagement ondersteuning voor patiënten. Van daaruit groeide de verdere interesse van Lise-Marie om (nieuwe) interdisciplinaire zorgmodellen te bestuderen, te ontwikkelen en te implementeren in andere settings binnen de eerste en de tweede lijn. Rolexpansie, competentie-ontwikkeling en role meaningfulness van zowel verpleegkundigen als (klinisch) apothekers blijven hierin centraal staan. 

Naast onderzoek heeft Lise-Marie nauwe contacten met IPSA (navormingsinstituut voor apothekers) waar ze regelmatig navormingen voor apothekers mee begeleidt.

Dit ben ik:

  • Gedreven om het onderste uit de kan te halen binnen onderzoek en onderwijs en in het begrijpen van nieuwe dingen
  • Coach en motivator voor studenten en collega’s
  • Empathisch

Publicaties