Prof. dr. David Creytens, MD, PhD

Prof. dr. David Creytens, MD, PhD

Functie: medisch staflid en kliniekhoofd dienst pathologische anatomie UZ Gent; ZAP UGent en Professor weke delen en botpathologie UGent
david.creytens@UGent.be

Prof. dr. David Creytens is patholoog en vast medisch staflid van de dienst pathologische anatomie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Momenteel is hij kliniekhoofd van deze dienst en professor in de weke delen en botpathologie UGent. Hij is medeverantwoordelijk voor het onderwijs van deelaspecten van histologie en pathologie in de Bacheloropleiding geneeskunde UGent en in deze hoedanigheid ook vast lid van de Opleidingscommissie Geneeskunde UGent. Zijn voornaamste klinische aandachtsgebieden zijn weke delen en bottumoren, dermatopathologie, hoofd & hals pathologie en pediatrische oncopathologie. Daarnaast participeert hij ook in de supervisie van de arts-assistenten. Naast de patiëntenzorg en onderwijs is Prof. dr. David Creytens ook nauw betrokken bij (translationeel) onderzoek op het gebied van mesenchymale tumoren (‘sarcomen’) en pediatrische tumoren en verricht dit onderzoek binnen een groot aantal zowel nationale, als internationale samenwerkingsverbanden. Zijn onderzoek richt zich met name op de moleculaire pathways in sarcomen (‘sarcomagenesis’) en het ontwikkelen van diagnostische en prognostische (bio)markers in sarcomen. Dit heeft geleid tot talrijke (co)auteurschappen van wetenschappelijke publicaties en boekhoofdstukken. Hij is ook auteur van meerdere hoofdstukken in de World Health Organization (WHO) 5th edition Classification of Tumours. Prof. dr. David Creytens treedt ook regelmatig op als spreker op nationale en internationale symposia en congressen.

Publicaties: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Creytens+D