Prof. Dr. Lieve Goossens

Prof. Dr. Lieve Goossens

Functie: Gastprofessor
Godelieve.goossens@ugent.be

Specialisatie: Advanced Practice Nursing, functiedifferentiatie, langdurige veneuze katheters

Prof. Dr. Goossens is verpleegkundige, master in de Verpleegkunde en Vroedkunde en doctor in de Biomedische wetenschappen.

Ze behaalde in 2011 haar doctoraat met onderzoek naar de functionaliteit van poortkatheters. Lieve Goossens werkte meer dan 10 jaar als Verpleegkundig Specialist veneuze toegangswegen en katheterzorg in het interprofessioneel Vascular Access team in UZ Leuven. Sedert 2016 is ze werkzaam als stafmedewerker verbonden aan het Competentiecentrum Verpleegkunde van UZ Leuven met als focus verpleegkundig specialisten en functiedifferentiatie binnen verpleegkunde.

Aan de UGent doceert ze het vak Advanced Nurse-led Care en is als dusdanig ook gebeten door de verpleegkundige zorg van morgen. Ze werkt samen met prof. Ellen Vlaeyen om dit vak vorm te geven. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor stage voor de afstudeerrichting “Verpleegkundig Specialist”. Ze werkt in het UCVV nauw samen met prof. Ann Van Hecke.

Haar onderzoeksinteresse ligt  binnen beide domeinen zowel op het terrein van Advanced Practice Nursing, functiedifferentiatie als veneuze toegangswegen. Ze is oud-voorzitter en bestuurslid van de Belgische Vereniging van Verpleegkundig Specialisten (BVVS). Ze is afgevaardigde voor de Algemene Unie van België voor de Werkgroep APN van de European Federation of Nursing.

 

Dit ben ik

Wat? Lesgever vol enthousiasme om zorgverleners te vormen met een toekomstgerichte visie op de zorg. Ik erken en herken de nood om Verpleegkundig Specialisten hierin een voortrekkersrol te laten opnemen. Als professor maak ik deel uit van het Universitair Centrum Verpleegkunde en Vroedkunde team en werk ik samen met collega’s om via het vak Advanced Nurse-led Care voor studenten een top-innovatieve afstudeerrichting Verpleegkundig Specialist te creëren.

Publicaties: ORCID

Twitter