Prof. Eddy Deproost

Prof. Eddy Deproost

Functie: Gastprofessor
Eddy.Deproost@UGent.be

Specialisatie: Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg verpleegkunde

Prof. Eddy Deproost, sociaal verpleegkundige (Vives Roeselare) en filosoof (UGent), is werkzaam in de Kliniek St-Jozef Pittem – Centrum voor psychiatrie en psychotherapie: achtereenvolgens  als verpleegkundige, therapeutisch coördinator/kwaliteitscoördinator en directeur patiëntenzorg. Hij is voorzitter van het netwerk geestelijke gezondheidszorg PRIT Midden-West-Vlaanderen en bestuurder in een aantal GGZ-voorzieningen.

Hij heeft zich steeds geëngageerd  in diverse beleids- en overlegorganen op het niveau van de overheid of de sector. Vanuit zijn sterke overtuiging van de specifieke waarde van de (GGZ-)verpleegkunde heeft hij meegewerkt aan of leiding genomen in de verdere ontwikkeling en verwetenschappelijking ervan in diverse werkgroepen, opleidingscommissies en verenigingen.

Zijn hele loopbaan neemt hij onderwijsopdrachten op (filosofie, ethiek, ggz verpleegkunde, therapeutische stromingen, benadering van persoonlijkheidsproblemen) in de bacheloropleiding (Vives Roeselare), alsook in de brugopleiding (ZOWE Brugge en Vives) en het postgraduaat ggz verpleegkunde waar hij van beide mede-oprichter is.

Samen met Franci Abrahams, met wie hij verscheidene studiedagen en werkgroepen organiseerde, nam hij initiatief tot het oprichten van een studiegroep over de theorie en benadering van Peplau (grondlegster van de psychiatrische verpleegkunde). De Peplauseminaries zijn sinds 2008 geïntegreerd binnen de masteropleiding van het UCVV en worden er samen met Prof. M. Grypdonck begeleid.

In het UCVV is Eddy Deproost als inhoudelijk adviseur betrokken bij de start en ontwikkeling van de major GGZ-verpleegkunde. Sinds 2014 geeft hij als gastprofessor het vak Psychiatrie en GGZ-verpleegkunde, een gastcollege over de theorie van Peplau en een introductie in de wetenschapsfilosofie. Hij begeleidt meerdere masterproeven en onderzoekstrajecten binnen zijn interessedomeinen.

Specifieke interessedomeinen: fundamenten en identiteit van de ggz verpleegkunde, interpersoonlijke benaderingen, persoonlijkheidsontwikkeling en -problemen, herstelgericht risico- en veiligheidsmanagement, herstelvisie en verpleegkunde, mind-body thematiek.