Prof. dr. Ann Van Hecke

Prof. dr. Ann Van Hecke

Functie: Professor
Ann.VanHecke@UGent.be

Specialisatie: Advanced Practice Nursing, patiƫntenparticipatie, zelfmanagement en therapietrouw, implementatie, ontwikkeling en validering van meetinstrumenten

Wie ben ik?
Prof. dr. Ann Van Hecke is verpleegkundige, Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde en doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen. Zij is als docent verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde. Zij combineert deze aanstelling met een opdracht als stafmedewerker academisering van de verpleegkunde aan het Universitair Ziekenhuis te Gent. Haar onderzoeksdomeinen bevinden zich op het vlak van competentieontwikkeling in het kader van zelfmanagement, ondersteuning voor patiënten met chronische aandoeningen, therapietrouw in de oncologie, ontwikkeling, evaluatie en implementatie van advanced practice nursing rollen en patiëntenparticipatie. Zij heeft expertise in mixed methods onderzoek, schaalontwikkeling en implementatie onderzoek. Zij is lid van nationale en internationale wetenschappelijke organisaties. Sedert 2012 is zij voorzitster van een internationale werkgroep rond zelfmanagement bij kwetsbare groepen. Aan de Universiteit Gent doceert zij wetenschappelijke onderzoeksmethoden (kwantitatief onderzoek – mixed methods onderzoek), het schrijven van een onderzoeksvoorstel, advanced practice nursing en het vak ‘zelfmanagement en patiëntenparticipatie’.  Zij is als kerndocent lid van de strategische beleidscel van de opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde. Zij is eveneens secretaris van de Examencommissie en is lid van de stuurgroep toetscommissie van deze opleiding.

Dit ben ik
Geboeid door onderzoek binnen het brede terrein van de verpleegkunde waarin vijf kernwaarden essentieel zijn: gedragenheid, partnerschap, relevantie, creativiteit en samenwerking. Deze kernwaarden zijn verankerd in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UGent) die ik, samen met collega Sofie Verhaeghe en collega Dimitri Beeckman coördineer. Het centrum doet onderzoek naar o.a. de interprofessionele zorgrelatie, patiëntenparticipatie (en link met patiëntveiligheid), zelfmanagement in zorg voor chronisch zieken, huidzorg, het inzetten van verpleegkundige expertfuncties in de zorg, dit in verschillende settings (bv. eerstelijnszorg, ziekenhuizen) en bij verschillende patiëntenpopulaties (bv. mensen met psychische kwetsbaarheid, patiënten met kanker, ouderen). Aan de hand van interventie- en implementatiestudies,  ontwikkeling van tools en instrumenten is het ons doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg.

Klik hier voor een overzicht van de publicaties