Prof. dr. Sofie Verhaeghe

Prof. dr. Sofie Verhaeghe

Functie: Professor
Sofie.Verhaeghe@UGent.be

Specialisatie: Zorgrelatie en –organisatie, familiezorg, oncologische zorg, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs en vorming

Wie ben ik?
Prof. dr. Sofie Verhaeghe is verpleegkundige, Licentiaat in de Medisch-sociale Wetenschappen optie Verplegingswetenschap en doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen. Zij is hoofd van het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde en combineert deze aanstelling met een opdracht als onderzoeksbegeleider in de Katholieke Hogeschool Vives.

Haar onderzoeksdomeinen zijn gericht op familiezorg en interpersoonlijke relatie in de zorg bij o.a. coma-, oncologische, geriatrische, psychiatrische en geestelijke gezondheidszorgverpleegkunde. De focus van haar onderzoek ligt vooral op beleving en betekenisverlening van ziekte en zorg, grensoverschrijdend gedrag en participatie in de zorg. Ook methodiekontwikkeling voor onderwijs en vorming in de verpleegkunde behoort tot haar onderzoekstopics. Vanuit haar bijzondere expertise in kwalitatieve onderzoeksmethoden werkt zij samen met internationale partners. Ze is promotor van meerdere onderzoeken in opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker, de Federale en Vlaamse Overheid.

Aan de Universiteit Gent is zij titularis van vakken zoals methodologie van het wetenschappelijk onderzoek: kwalitatief onderzoek  (inleiding en gevorderden), visie-ontwikkeling en concepten in de verpleegkunde/vroedkunde/GGZ-verpleegkunde, strategische beleidsvisie en kwaliteitszorg. Zij is voorzitter van de opleidingscommissie van de Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde, is lid van de stuurgroep van de toetscommissie van deze opleiding en werkt ook voor onderwijs samen met internationale partners.

Zij is lid van verschillende raden en commissies o.a. de Federale Raad van de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit (FRKVA) en van nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen o.a. de European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG). Ze wordt frequent gevraagd als reviewer voor internationale wetenschappelijke tijdschriften en is als vaste rater verbonden aan de British Medical Journal / Family Research.

Dit ben ik
Geboeid door onderzoek binnen de ervaring met ziekte en de interpersoonlijke relaties in de zorgcontext, bestudeer ik verschillende topics (grensoverschrijdend gedrag, participatie, kwaliteit van zorg) in het brede terrein van de verpleegkunde (mentale gezondheidszorg, oncologie, huidzorg). Samen met mijn collega Ann Van Hecke en mijn collega Dimitri Beeckman coördineer ik het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UGent).

Klik hier voor een overzicht van de publicaties