Bart Debyser

Bart Debyser

Functie: Vrijwillig Medewerker
Bart.Debyser@UGent.be

Bart Debyser is vrijwillig medewerker in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde. Hij heeft een diploma Bachelor in de Verpleegkunde, Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde en aangevuld met een lerarenopleiding.

Bart Debyser werkt voornamelijk als docent in de Vives Hogeschool, Campus Roeselare, waar hij naast het lesgeven en stagebegeleiding ook betrokken is in het project patiënt&participatie en in een PWO-onderzoeksproject rond valorisatie van patiëntdeskundigheid. Daarnaast is Bart ook werkzaam in de Kliniek Sint-Jozef in Pittem. Bart ondersteunt in Pittem enkele cliënt-gestuurde initiatieven. De onderzoeksfocus van Bart is patiëntexpertise, zelfverwondend gedrag en grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie. 

Bart is gestart met een doctoraat met als titel: Patiëntdeskundigheid, van toegevoegde waarde  voor de verpleegkundige praktijk. Bart is ook begeleider en copromotor van enkele masterproeven in het kader van deze onderzoekslijn. Daarnaast is betrokken bij het vak ‘Capita Selecta: zelfmanagement en patiëntenparticipatie’ en bij het vak ‘Advanced practice in de verpleegkunde’.