Simon Malfait

Simon Malfait

Functie: Vrijwillig Medewerker
Simon.Malfait@uzgent.be

Simon Malfait is als onderzoeker verbonden aan het Universitair Ziekenhuis te Gent. Zijn onderzoeksgebied is patiëntenparticipatie op micro- en mesoniveau.

Simon behaalde het diploma Master of Science in de Verpleegkunde en Vroedkunde en behaalde aanvullend de Master of Science in Management en Beleid van de Gezondheidszorg.

Van opleiding is Simon psychiatrisch verpleegkundige. Hij werkte de eerste jaren van zijn loopbaan als verpleegkundige op een urgentie- en crisisdienst in het psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge. In dat zelfde ziekenhuis vervulde hij ook gedurende drie jaar de functie van zorgmanager en stafmedewerker.