Steven Smet

Steven Smet

Functie: Wetenschappelijk Medewerker
Steven.Smet@UGent.be

Wie ben ik? 
Steven Smet heeft zijn diploma Master in de verpleegkunde met afstudeerrichting ziekenhuishygiëne behaald. Hij was 2 jaar werkzaam op intensieve zorgen waarna hij is gestart als coördinator van het Zorgcentrum Wondzorg in het UZ Gent. Als verpleegkundig specialist wondzorg is Steven verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van het ziekenhuisbrede wondzorgbeleid en stuurt hij het interne team wondzorg aan. Als voorzitter van de decubituscommissie in het UZ Gent staat Steven ook in voor de opvolging en bijsturing van het decubitus preventiebeleid. In dit kader participeert Steven als trustee en voorzitter van de educational committee in de European Pressure Ulcer Advisory Panel.  Steven maakt ook deel uit van de stuurgroep EduWond. EduWond is het samenwerkingsplatform rond wondzorg van de partners van de Associatie UGent en organiseert diverse opleidingen en een postgraduaat. Steven werkt binnen het UCVV aan een doctoraatsproject rond de ontwikkeling en validatie van een digitaal “clinical decision support system” voor wondzorg. Dit project wordt gefinancierd door EduWond en de begeleidende promotoren zijn prof. Dr. Hilde Beele, prof. Dr. Dimitri Beeckman en prof. Dr. Sofie Verhaeghe.

Dit ben ik
-  (Multidisciplinair) samenwerken: Ik hou ervan om samen te werken met collega’s met verschillende visies, opleidingen en achtergrond. Werken binnen de gezondheidszorg leent zich hier perfect toe.

- Innoveren: Mijn opdracht is om gezondheidsnoden, specifiek binnen het domein van wondzorg en decubitus,  te detecteren en samen naar oplossingen te zoeken

- Coördineren: Voor mij is het een blijvende uitdaging om structuur, planning en overzicht te creëren in het takenpakket voor mezelf, de andere en het ganse team.

Publicaties