Advanced Practice Nursing in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent, leslokaal 529 (5B3)
woensdag, 23 april 2014
13u15 - 16u45

De psychiatrisch verpleegkundige verleent verpleegkundige zorg in de GGZ. De toenemende complexiteit van deze zorg en de recente maatschappelijke ontwikkelingen vragen verpleegkundigen met een bijzondere expertise in dit domein. Kritisch en innovatief denken dient gepaard te gaan met een diepgaande kennis over de opdracht van de GGZ verpleegkundige en de context waarin deze opdracht uitgevoerd dient te worden. Het toekomstgericht opleiden van leiders in dit domein is belangrijk.