Belgische Vereniging van Verpleegkundig Specialisten - Afternoon meeting

Online
donderdag, 29 april 2021 - vrijdag, 30 april 2021
29 april - 14-17u

De kerndoelstelling van de BVVS is om het functie- en competentieprofiel van verpleegkundig specialisten duidelijk te omschrijven. Een volgend doel is om de rol en de meerwaarde van de verpleegkundig specialisten te verduidelijken op verschillende niveaus: t.a.v. patiënten, verpleegkundigen en andere zorgverleners, universiteiten en opleidingsinstituten, en t.a.v. de overheid. Daarnaast streeft de BVVS ernaar om de bijhorende bevoegdheden en titel vast te leggen in een wetgevend kader.

In een online meeting licht de BVVS de huidige stand van zaken toe, alsook een theoretisch kader gevolgd door een interactieve discussie. 

Meer info over de BVVS vind je hier

Meer info over de online meeting vind je hier.