De interpersoonlijke relatie in de GGZ-verpleegkunde: verdieping en actualisatie

Holiday Inn Express Gent - Akkerhage 2, 9000 Gent
dinsdag, 20 november 2018 - donderdag, 20 december 2018
9u00 - 16u15

TERUGBLIK

SYMPOSIUM 20/11/2018

Van oudsher wordt de interpersoonlijke relatie als de kern van de psychiatrische en GGZ-verpleegkunde gezien. In deze studiedag wordt de therapeutische en herstelondersteunende relatie onder de loep genomen. Er wordt ingegaan op de waarde van de presentietheorie, de interpersoonlijke benadering van Peplau en de herstelvisie voor de ontwikkeling van de therapeutische relatie. De conceptuele kaders van de verschillende invalshoeken worden geschetst en vanuit casuïstiek geduid. Er wordt stilgestaan bij de focus, het doel, de rol, de macht, de grenzen en de taal van de therapeutische relatie in de actuele context van de GGZ. In de voormiddag is een plenair gedeelte voorzien en in de namiddag is er ruimte voor concrete en praktische uitwerking. Prominente nationale en internationale sprekers komen aan bod.

Elke deelnemer ontvangt ook het boek 'De interpersoonlijke relatie vanuit Peplau's perspectief: inspiratie voor de GGZ verpleegkunde'.

PROGRAMMA

09u00 - 09u30   
Onthaal en registratie

09u30 - 09u40 
Verwelkoming
Prof. dr. Sofie Verhaeghe, UCVV UGent, Hogeschool Vives campus Roeselare

Plenaire sessies

09u40 - 10u00     
De relatie als het fundament van de GGZ-verpleegkunde: een actuele kijk
Prof. Eddy Deproost, directeur patiëntenzorg Kliniek Sint-Jozef Pittem, UCVV UGent

10u00 - 10u50   
Relationeel werken als kern van de presentie
Marjanneke Ouwerkerk, directeur Stichting Presentie, Nederland

10u50 - 11u10
Pauze 

11u10 - 11u50  
De interpersoonlijke relatie vanuit Peplau's perspectief
Thomas Raemdonck, verpleegkundig specialist, begeleider van de Peplau-vorming UCVV UGent

11u50 - 12u50
Changing the Conversation: What does a Recovery focused approach mean for relationships between mental health nurses and the people they support?
Dr. Julie Repper, Mental Health Nurse, Programme Director - ImROC (Implementing Recovery through Organisational change), Co-Editor journal of Mental Health and Social Inclusion, Senior Research Fellow - Institute of Mental Health, University of Nottingham

12u50 - 14u00  
Lunch

Parallelle herhalende workshops

14u00 - 14u55   

Workshop 1: RESPECT: De tussenruimte in beeld

Werkgroep respectvol verplegen, Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper en Kliniek Sint-Jozef Pittem

Workshop 2: De therapeutisch-verpleegkundige relatie: tussen deelgenootschap en interventie

Cindy Bracke, ervaringsdeskundige en cursist aan de opleiding ervaringsdeskundige in GGZ
Jürgen Magerman, onderzoeksmedewerker E-QUAL (Expertisecentrum Quality of Life) HoGent, voorzitter Kaïros reflectiegroep, medewerker UCVV UGent

Workshop 3: De verpleegkundige relatie in een residentiële setting binnen Mentalisation Based treatment

Els Dewitte en Katrien Top, verpleegkundigen Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg Brugge

Workshop 4: Peplau in de praktijk: interactieve workshop

Thomas Raemdonck, verpleegkundig specialist, begeleider van de Peplau-vorming UCVV UGent

14u55 - 15u15
Pauze

15u15 - 16u05
Ronde 2 van de 4 workshops

16u05 - 16u15
Afsluiting
Prof. dr. Sofie Verhaeghe, UCVV UGent, Hogeschool Vives campus Roeselare

Doelgroep

Mensen actief in de residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden in het thema interpersoonlijke zorgrelatie en de herstelvisie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Prijs

  • Standaard: €119*
  • Studenten, ervaringsdeskundigen, leden van de Alumniwerking Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde (AWMVV) en partnerorganisaties: €98*

(*) Inclusief het boek 'De interpersoonlijke relatie vanuit Peplau's perspectief: inspiratie voor de GGZ verpleegkunde'

Locatie

Holiday Inn Express Gent - Akkerhage 2, 9000 Gent

Organisatie

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV UGent)
Praktische informatie: UCVV@UGent.be
Inhoudelijke informatie:  Prof. dr. Sofie Verhaeghe (Sofie.Verhaeghe@UGent.be)