It takes 2 to selfmanage. Patiënten ondersteunen naar eigen regie: wat vraagt dit van verpleegkundigen?

Campus UZ Gent, C. Heymanslaan 10, Auditorium 1, 1K3
donderdag, 31 mei 2018
13u30 - 17u00

thema

Eigen regie is een sleutelconcept in de huidige zorg voor personen met een chronische aandoening. Het vraagt een actief partnerschap tussen de patiënt en de zorgverlener. Van patiënten wordt verwacht dat zij inspanningen leveren die de eisen van de ziekte in overeenstemming brengen met de eisen van het leven. Van zorgverleners wordt verwacht dat zij de patiënt ruimte geven tot autonomie, inspraak en keuze in het managen van hun aandoening. Patiënten toeleiden naar eigen regie, waarop zet je best in als zorginstelling of als onderwijsinstelling?

Doelgroep

Verpleegkundigen, leidinggevenden, docenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden in  zelfmanagementondersteuning in de zorg aan personen met een chronische aandoening, zowel intramuraal als in de eerste lijn.

PROGRAMMA

13u00-13u30    
Ontvangst en registratie

13u30-13u45
Welkom door ervaringsdeskundige
Mevr. Krista Bracke

13u45-14u30
It takes 2 to selfmanage, een situering
Prof. dr. Ann Van Hecke, UCVV UGent

14u30-15u10  
Bouwstenen voor zelfmanagementondersteuning
Drs. Veerle Duprez, UCVV UGent

15u10-15u45
Koffiepauze

15u45-16u50    
Praktijkvoorbeelden van zelfmanagementondersteuning:
- Integratie in het verpleegkundig curriculum
 
Dr. Dorien Wuyts en Mevr. Ilse Vandepoel - UCLL Leuven
- Integratie via video-interactie begeleiding
 
Mevr. Elsie Decoene - Universitair Ziekenhuis Gent
- Integratie in de eerstelijnszorg
 
Mevr. Irene Baten - Stichting Laurens, thuiszorg, Nederland

16u50-17u00
Slotwoord    
Mevr. Krista Bracke

PRAKTISCH

Klik hier om in te schrijven!

Prijs: 
- Standaard: € 55
Studenten en betalende leden van de alumniwerking: € 45

Betaalmodaliteiten:  
De inschrijvingslink biedt u de mogelijkheid om elektronisch of via bankoverschrijving te betalen op rekening BE59-3900-9658-0026 van de UGent met vermelding van referentie die opgegeven wordt via de inschrijvingslink. Gelieve bij bankoverschrijving een betaalbewijs te bezorgen aan ucvv@ugent.be. De inschrijving wordt pas bevestigd na betaling.
 

Locatie:
Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 1K3, Auditorium 1 (ingang 42, 1ste verdieping)

Praktische info: ucvv@ugent.be
Inhoudelijke info: Ann.VanHecke@ugent.beVeerle.Duprez@ugent.be