Kwalitatief onderzoek in de gezondheidszorg: specifieke designs en -methoden voor gevorderden

UZ Gent campus, De Pintelaan 185, ingang 42, K3-5de verdieping, Vergaderzaal 5.3
woensdag, 22 februari 2017 - woensdag, 10 mei 2017
Sem 2, AJ 2016-17, 5 sessies van 3 uur telkens van 13u30 tot 16u30

Doelgroep: doctortaatsstudenten die actief betrokken zijn bij de uitvoering van kwalitatief onderzoek ; externen mits een gemotiveerde nota.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15.

Doelstelling: Het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor het opzetten en uitvoeren van uitgebreid kwalitatief onderzoek op basis van methodieken voor gevorderden. Er wordt voortgebouwd op de inzichten verworven in ‘Kwalitatief onderzoek in de gezondheidszorg: basiskaders voor de meest gebruikte kwalitatieve onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg’ of uit vakken kwalitatief onderzoek uit basisopleidingen.

Inhoud

  • Samplingprincipes toegepast in diverse onderzoekstrajecten.
  • Specifieke datacollectiemethoden toegepast bij verschillende doelgroepen.
  • Analyse van zelf verzamelde data. Diverse analysemethoden en -technieken komen aan bod.
  • Kwaliteitseisen en ethische vraagstukken in kwalitatief onderzoek toegepast op het eigen onderzoek.
  • Rapportage van kwalitatief onderzoek.

Opmerking: de inhoud van de cursus kan variëren naargelang de kwalitatieve onderzoeksbenaderingen die door de deelnemende studenten gebruikt worden in het kader van hun PhD-onderzoek.

Klik hier voor het volledige programma en de inschrijvingslink