Organisatie van de vroedkunde in internationaal perspectief

UZ Gent campus: Faculteitsraadzaal 3K3 en Aud K12F
maandag, 5 oktober 2015 - donderdag, 8 oktober 2015

 
 

 

 
 

Om in te schrijven klik hier!

Volledige programma en presentaties in bijlage onderaan.

Missie

Met de internationale week van de vroedkunde wil het UCVV de professionalisering van de vroedkunde op de kaart zetten. Vanuit de wisselwerking tussen de drie pijlers onderzoek, onderwijs en praktijk willen we evidence based en relevante expertise delen. De internationale samenwerking met universiteitsinstellingen heeft als doel de huidige klinische praktijkvoering voor (toekomstige) professionals te optimaliseren. De missie van de internationale week van de vroedkunde kadert binnen de visie op internationalisering van de Universiteit Gent en het UCVV.

Visie

Vanuit haar opdrachtverklaring investeert de Internationale week van de vroedkunde in de ontwikkeling van een breed internationaal georiënteerde samenwerking, met als doel het stimuleren en optimaliseren van vroedkundige expertise. Strevend naar de uitbouw van een internationale reputatie en steeds met aandacht voor innovatie, toegankelijkheid, duurzaamheid en kwaliteit biedt de Internationale week van de vroedkunde een excellent kader voor het delen van expertise tussen patiënt, expert en student, met het oog op de vorming van competente en evidence based opgeleide masters. Actuele relevantie en creativiteit in interactie dragen ertoe bij dat de Internationale week van de vroedkunde tegemoet komt aan de noden van alle participanten.