Patiëntenparticipatie in de GGZ: hefbomen voor patiënten en verpleegkundigen

Campus UZ Gent, C. Heymanslaan 10, Auditorium 1, 1K3
donderdag, 7 juni 2018 - zaterdag, 7 juli 2018
9u00 - 16u15

TERUGBLIK

Het auditorium was volgelopen voor dit symposium over “Patiëntenparticipatie in de GGZ”. Tijdens de inleiding van prof. Sofie Verhaeghe leerde het publiek dat het laten participeren van patiënten niet betekent dat de bijdrage van verpleegkundigen in het contact met patiënten vermindert. Het betekent dat verpleegkundigen moeten inzetten op een duurzame samenwerking met patiënten waarin dialoog en gedeelde besluitvorming centraal staan. De internationale sprekers Prof. Alan Simpson (UK) en Prof. Peter Goossens (Nederland) inspireerden het publiek aan de hand van presentaties over respectievelijk; initiatieven voor co-productie tussen zorgverleners en patiënten in Oost-Londen en het bevorderen van zelfmanagement bij mensen met een bipolaire problematiek. Drs. Bart Debyser gaf tot slot een presentatie over de opportuniteiten voor samenwerking tussen verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen. Tijdens de workshops in de namiddag werd in dialoog gegaan over innovatieve praktijken zoals de actieve deelname van patiënten aan teamvergaderingen, co-productie met patiënten en naasten en het werken met herstelverhalen en films. Drs. Kevin Berben en ervaringsdeskundige Nathalie Albert sloten de dag af met een beklijvende presentatie over facilitators en barrières voor patiëntenparticipatie en de inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Opvallend was hoeveel aanwezigen patiëntenparticipatie hoog in het vaandel dragen en hoe dit erg boeiende discussies opleverde.

SFEERBEELDEN

Thema

Tijdens dit symposium wordt ingegaan op patiëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg. Na een inleiding over de betekenis van patiëntenparticipatie komen thema’s aan bod zoals het afstemmen van zorg op de noden van patiënten en manieren waarop ervaringsdeskundigheid tot haar recht kan komen. Er zijn twee internationale gasten. Prof. Alan Simpson (UK) komt spreken over co-productie tussen zorgverleners en patiënten. Prof. Peter Goossens (Nederland) zal spreken over patiëntenparticipatie bij het bevorderen van zelfmanagement. In de namiddag kunnen deelnemers aansluiten bij workshops over initiatieven zoals het samenwerken met ervaringsdeskundigen en de actieve deelname van patiënten aan teamvergaderingen.

Doelgroep

Mensen actief in de residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden in het thema patiëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg.

PROGRAMMA

09u00 - 09u30   
Onthaal en registratie

PLENAIRE SESSIES

09u30 - 10u00     
Patiëntenparticipatie in de GGZ: kernconcepten en hun betekenis voor de verpleegkunde
Prof. dr. Sofie Verhaeghe, UCVV UGent, Hogeschool Vives campus Roeselare
Prof. dr. Ann Van Hecke, UCVV UGent, UZ Gent


10u00 - 10u50   
Investigating opportunities and challenges for partnership working and co-production in mental health practice
Prof. Alan Simpson, Centre for Mental Health Research, School of Health Sciences, City University of London, UK 

10u50 - 11u10
Pauze 

11u10 - 11u50  
Zelfmanagement ondersteuning bij patiënten met een bipolaire stoornis
Prof. dr. Peter Goossens, verpleegkundig specialist GGZ, Dimence, Deventer, Nederland. Gastprofessor UCVV UGent

11u50 - 12u30
Wat kunnen GGZ verpleegkundigen en ervaringswerkers voor mekaar betekenen in een veranderend GGZ landschap? 
Drs. Bart Debyser, lector, Hogeschool Vives campus Roeselare.
Wetenschappelijk medewerker, Kliniek Sint-Jozef Pittem


12u30 - 13u30    
Lunch

PARALLELLE HERHALENDE WORKSHOPS  

13u30 - 14u30    
Workshop 1: Patiënten uitnodigen op de teamvergadering: (g)een vanzelfsprekendheid! 
Geert Capoen, hoofdverpleegkundige, Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper
Thomas Dhondt, afdelingshoofd, Kliniek Sint-Jozef Pittem
Lieke Vercruysse, verpleegkundige en verpleegkundig specialist, Kliniek Sint-Jozef Pittem
Kevin Berben, stafmedewerker en wetenschappelijk onderzoeker, Alexianen Zorggroep Tienen


Workshop 2: Een terugblik op zes jaar werken met ervaringswerkers in het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus 
Ervaringswerkers, PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas
Marjolein Deceulaer, stafmedewerker herstelondersteunende zorg, PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas

 
Workshop 3: How nurses can work collaboratively with service users and carers (family/friends) to shape mental health nursing practice 
Prof. Alan Simpson, Centre for Mental Health Research, School of Health Sciences, City University of London, UK 

Workshop 4: Leer me kennen: gepersonaliseerde zorg bij acute manie door middel van film 
Prof. dr. Peter Goossens, verpleegkundig specialist GGZ, Dimence, Deventer, Nederland. Gastprofessor UCVV UGent

14u30 - 14u45
Pauze

14u45 - 15u45
Ronde 2 van de 4 workshops

PLENAIRE SESSIE

15u45 - 16u10   
Participatie 'onder de loep': de blik van een ervaringsdeskundige en verpleegkundig onderzoeker
Nathalie Albert, ervaringsdeskundige, Alexianen Zorggroep Tienen
Kevin Berben, stafmedewerker en wetenschappelijk onderzoeker, Alexianen Zorggroep Tienen


16u10 - 16u15   
Afsluiting
Prof. dr. Sofie Verhaeghe, UCVV UGent, Hogeschool Vives campus Roeselare

PRAKTISCH

Klik hier om in te schrijven!

Uiterste inschrijvingsdatum: 1/6/2018

Prijs: 
- Standaard: € 95
- Studenten, ervaringsdeskundigen, leden van de Alumniwerking Master in de verpleegkunde en vroedkunde (AWMVV) en partnerorganisaties: € 80

Betaalmodaliteiten:  
Gelieve het inschrijvingsgeld over te schrijven op rekening van de Universiteit Gent BE59-3900-9658-0026, en bij betaling duidelijk de referentie 1/134859 + de naam van de ingeschreven deelnemer(s) duidelijk te vermelden. Dit maakt het voor ons mogelijk om elke betaling te koppelen aan desbetreffende deelnemer(s).

Locatie: 
Campus UZ Gent, C. Heymanslaan 10, ingang 42, Auditorium 1, 1K3

Praktische info: ucvv@ugent.be

Inhoudelijke info: Sofie.Verhaeghe@UGent.be