Studiedag Vroedkunde 2017

Campus UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent - ingang 46, gebouw B3, 5de verdieping, lokaal 5.28
dinsdag, 30 mei 2017
12u30 - 16u30

DOELGROEP

Alle zorgverleners, in het bijzonder vroedvrouwen die betrokken zijn bij de zorg aan zwangeren en kraamvrouwen.

PROGRAMMA

12u30-13u00:
Registratie en ontvangst met koffie

13u00 – 13u15:
Verwelkoming en inleiding  door Prof. dr. Inge Tency
 

13u15 – 13u45:
Het belang en de ontwikkeling van een perinataal netwerk geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen: perspectief vanuit een Moeder-Baby-Eenheid.
Dhr. Klaas Bauters, Coördinator Centrum Moeder en Kind, Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem

13u45 – 14u15:
De aansprakelijkheid en tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de vroedvrouw in België, Nederland en Frankrijk: verwaarloosbaar of stijgend in belang?  
Drs. Marlies Eggermont, Universiteit Gent

14u15 – 14u30:
Vraagstelling en discussie

14u30-15u00:
Koffiepauze

15u00 – 15u30:
Rookstop tijdens de zwangerschap in Vlaanderen.
Dra. Katrien De Wilde, Onderzoeker, lector en opleidingshoofd Verpleeg- en Vroedkunde, Odisee Hogeschool

15u30 – 16u00:
Optimaliseren en ondersteunen van pre- en postnatale zorg door middel van mobiele applicaties.
Prof. dr. Inge Tency, gastprofessor en postdoctoraal medewerker UCVV UGent, lector en onderzoeker opleiding Vroedkunde,  Odisee Hogeschool

16u00 – 16u15:
Vraagstelling en discussie

16u15 – 16u30:
Slotbeschouwing en conclusie

PRAKTISCH

Klik hier om in te schrijven!

Kostprijs: €45
Over te schrijven op rekening BE59-3900-9658-0026 van de UGent met vermelding van referentie 1000130217 en de naam van de ingeschreven persoon. De inschrijving is pas bevestigd na betaling.

Praktische info: ucvv@ugent.be

Inhoudelijke info: Inge.Tency@ugent.be

Een aanvraag voor permanente vorming voor vroedvrouwen werd ingediend bij de Federale Raad voor de vroedvrouw.

Onderaan deze pagina kan je een PDF met het programma en de praktische informatie, en de presentaties van deze studiedag downloaden.‚Äč