Symposium: Verpleegkundige expertfuncties, een uitdaging voor jou?

Holiday Inn Gent
maandag, 9 september 2019
9u - 17u

INHOUDELIJK

Welke impact kan verpleegkundige functiedifferentiatie hebben
op je dagelijks werk?

Als verpleegkundige wil je je verder ontwikkelen. Als verpleegkundig
consulent en verpleegkundig specialist wil je de professionalisering van
het verpleegkundig beroep mee ondersteunen en vormgeven. Als
leidinggevende wil je medewerkers motiveren tot kritische reflectie. Als
directie krijg je meer en meer de vraag om verpleegkundig consulent en/of
verpleegkundig specialisten aan te stellen. Als arts kom je in contact met
een diversiteit aan verpleegkundige functies en wil je complementair met
hen samenwerken.

Doelgroep

 • Studenten verpleegkunde en vroedkunde
 • Basisverpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundige, referentieverpleegkundige, verpleegkundig consulenten, verpleegkundig specialisten
 • Leidinggevenden
 • Directie
 • Artsen

Programma

 • Stand van zaken hervorming KB 78

 • Best practices uit Nederland

 • Patiëntenervaringen met verpleegkundige expertfuncties

 • Samenwerking tussen verschillende disciplines

ORGANISATIE

                                in samenwerking met UCVV

Contactgegevens

Stephanie Vandebuerie
VEC@uzgent.be
T 09 332 04 77

KOSTPRIJS

Deelnemen aan het symposium kost:

 • 50 euro voor UZ-medewerkers en studenten
 • 65 euro voor externen

INSCHRIJVINGEN

Inschrijven kan via deze link.