TERUGBLIK - 2-DAAGSE WORKSHOP - Decubitus, IAD en Skin Tears: van richtlijn tot implementatie van een protocol

3 SQUARE - Rijvisschestraat 124 - 9052 Gent
maandag, 14 januari 2019

TERUGBLIK

Op 14 & 15 januari organiseerden we voor de tweede keer de 2-daagse workshop rond Decubitus, IAD en Skin Tears. Onder begeleiding van Prof. dr. Dimitri Beeckman ontwikkelden de deelnemers een protocol voor de preventie en behandeling van decubitus, IAD en skin tears. Er werden ook handvaten aangereikt om de implementatie van het op-maat-gemaakt protocol in de eigen organisatie te faciliteren.

inhoudelijk

De diagnose, preventie en behandeling van decubitus, Incontinentie- Geassocieerde Dermatitis (IAD) en skin tears krijgen de laatste jaren terecht heel wat aandacht. De verpleegkundige en medische praktijk, het onderwijs en het onderzoek zijn volop op zoek naar inzichten en handvaten om patiënten de beste zorg te kunnen geven. Het Universitair Centrum voor Verpleegkunde (UCVV) is nationaal en internationaal voortrekker in het onderzoek naar decubitus, IAD en skin tears. Recente publicaties hebben zich o.a. gericht op aanbevelingen voor preventie en behandeling en op de onderlinge relatie tussen deze drie aandoeningen. Zoals vaak is het vertalen van inzichten uit onderzoek naar de praktijk complex. Ook de implementatie in de praktijk vereist een specifieke methodiek en aanpak.

DOELSTELLING

Het doel van deze workshop is om deelnemers te coachen bij het ontwikkelen en implementeren van een protocol voor de preventie en behandeling van decubitus, IAD en skin tears. Deelname aan de workshop zal resulteren in een op-maat-gemaakt protocol dat geïmplementeerd kan worden in de eigen organisatie. Er worden theoretische achtergronden gedoceerd om de ontwikkeling en implementatie van het protocol te faciliteren. 

OPBOUW VAN DE WORKSHOP

De 2-daagse workshop bestaat uit een volledige en een halve dag.
Beide dagen sluiten inhoudelijk op elkaar aan en dienen samen gevolgd te worden.

BEGELEIDING

De workshop zal begeleid worden door Prof. dr. Dimitri Beeckman.

   VORMINGSDAG 1

 • Datum: 14 januari 2019 (9u00 – 17u00)
 • Locatie: 3 SQUARE - Rijvisschestraat 124 - 9052 Gent
 • Er wordt een lunch voorzien.

Inhoud:

 • Deelnemers werken onder begeleiding van een expert protocols uit voor preventie en behandeling van decubitus, IAD en skin tears.
 • Deelnemers krijgen evidentie aangereikt om de aanbevelingen in hun protocols te onderbouwen.
 • Deelnemers krijgen handvaten om een kwaliteitsbeleid te registreren en te meten.
 • Deelnemers krijgen een verwerkingsopdracht om het implementatieproces in de eigen organisatie voor te bereiden.

   VORMINGSDAG 2

 • Datum: 15 januari 2019 (9u00 - 13u00)
 • Locatie: 3 SQUARE - Rijvisschestraat 124 - 9052 Gent
 • Er wordt afgesloten met een lunch.

Inhoud:

 • Deelnemers stellen hun eigen preventie- en behandelingsprotocols voor en discussiëren hierover met de andere deelnemers.
 • Deelnemers werken onder begeleiding aan een concreet plan om de verschillende protocols te implementeren in hun organisatie.
 • Deelnemers ontwikkelen onder begeleiding indicatoren om het effect van hun protocols aan te tonen.

INSCHRIJVEN

Voor deze workshop kunt u zich niet meer inschrijven.

DOELGROEP

Verpleegkundigen of andere zorgverleners die in de organisatie verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en implementatie van protocollen, wondzorgverpleegkundigen, verpleegkundigen met specifieke interesse in wondzorg

Organisatie

 • Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde - UGent
 • Docent: Prof. dr. Dimitri Beeckman

Prijs

 • €250 (voor beide dagen)
 • incl. 2 lunches
 • het volgen van slechts 1 dag is niet mogelijk
 • beperkt aantal deelnemers

INFORMATIE