TERUGBLIK op het Symposium - Handvaten voor een goed, zinvol en effectief decubitusbeleid

Campus Aula - Academieraadzaal, Volderstraat 9 - 9000 Gent
donderdag, 16 november 2017
13u00 - 17u00

In november wordt naar jaarlijkse gewoonte de preventie van decubitus centraal gezet. 

Op 16 november 2017 organiseerde het UCVV en EduWond in samenwerking met de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) een symposium omtrent handvaten voor een goed, zinvol en effectief decubitusbeleid. In een gevarieerd programma werden de laatste inzichten op vlak van risicobepaling, preventie, monitoring en kwaliteitsborging toegelicht. Daarnaast kregen experts een forum om hun expertise en ervaringen te delen.

De presentaties kan u vinden onderaan deze pagina in bijlage.

________________________________________________________

Thema

In 2017 richten we ons op het samenbrengen van alle belangrijke stakeholders in dit domein. In een gevarieerd programma brengen we de laatste inzichten op vlak van risicobepaling, preventie, monitoring en kwaliteitsborging. Experts krijgen een forum om hun expertise en ervaringen te delen. Enkel samen kunnen we werken aan een beleid dat goed is, dat zinvol is voor allen en bovenal echt effectief is in het terugdringen van deze maar al te vaak vermijdbare aandoening.


Doelgroep
Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de preventie van decubitus, beleidsmakers, directies en kwaliteitscoördinatoren, onderzoekers, industrie, docenten en lectoren in het onderwijs.

In samenwerking met
Dit initiatief is een samenwerking tussen het UCVV en EduWond (samenwerkingsverband Onderwijs Wondzorg, AUGent) en wordt ondersteund door de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP).

Datum
Donderdag 16 november 2017, 13u00 tot 17u00

Plaats
Universiteit Gent, Campus Aula - Academieraadzaal, Volderstraat 9 - 9000 Gent

Prijs
Standaard: €75
Studenten en betalende leden van de alumniwerking: €55

Programma