TERUGBLIK op het Symposium - Verpleegkundige zorg voor mensen die actief denken aan zelfdoding: match tussen verwachting en dagelijkse praktijk

Campus UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent - Blok B, auditorium E
dinsdag, 7 november 2017
9u00 - 15u30

Op 7 november 2017 organiseerde het UCVV een symposium over zelfdoding als een thema in de praktijk en het beleid van de geestelijke gezondheidszorg.

Voor een publiek van meer dan 100 deelnemers gaven nationale en internationale sprekers o.a. prof. dr. Hugh McKenna (foto) hun kijk op verpleegkundige zorg en onderzoek bij mensen die actief denken aan zelfdoding. De deelnemers kregen naar aanleiding van de nieuwe samenwerking tussen het UCVV en het tijdschrift ‘Psychiatrie en Verpleging’ elk een exemplaar van het tijdschrift waarin artikels over het thema van het symposium werden opgenomen. Het UCVV maakt zich alvast op voor het volgende symposium op donderdag 7 juni 2018 met als thema patiëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg. 

De presentaties kan u vinden onderaan deze pagina in bijlage.

_____________________________________________________________

Thema
Tijdens dit symposium geven nationale en internationale sprekers hun kijk op verpleegkundige zorg en onderzoek bij mensen die actief denken aan zelfdoding. Na een  lezing over de actuele benaderingen in het klinisch veiligheidsmanagement, wordt ingegaan op vragen zoals ‘Hoe geven verpleegkundigen betekenis aan de dagelijkse interacties met mensen die actief denken aan zelfdoding?’ en ‘Welke rol kunnen verpleegkundigen opnemen in een multidisciplinaire context met het oog op de preventie van zelfdoding?’ Verder is er aandacht voor ‘hoop’ en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige praktijk.

Doelgroep
Mensen actief in de residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg en mensen van spoeddiensten (verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, leidinggevenden, …), docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden in suïcidepreventie.

Datum
Dinsdag 7 november 2017, van 9u00 tot 15u30

Plaats
Campus UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent - Blok B, auditorium E

Prijs
Standaard: 95€
Studenten, betalende leden van de alumniwerking Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde (AWMVV) en partnerorganisaties: 80€

Programma
09u00 - 09u30
Onthaal en registratie

09u30 - 09u40    
Verwelkoming en introductie door Prof. dr. Sofie Verhaeghe, UCVV UGent

09u40 - 10u40   
De ontwikkeling van een humaan veiligheidsmanagement bij risicogedrag.
Wisselwerking tussen wetenschap en praktijk.
Prof. Eddy Deproost en Mevr. Sabine Vandoorne, Kliniek Sint-Jozef Pittem, UCVV UGent

10u40 - 11u00
Pauze 

11u00 - 12u00 
Providing meaningful care: using the experiences of young suicidal men to inform mental health services.
Prof. dr. Hugh McKenna, Ulster University, Northern Ireland

12u00 - 12u45     
Lunch

12u45 - 13u30    
De verpleegkundige als lid van het team: multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag.
Dr. Saskia Aerts, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

13u30 - 14u00
Ervaringsdeskundig perspectief op hoop, hopeloosheid en suïcidaliteit.
Mevr. Kathleen Decaluwé en Mevr. Veerle Boudrez

14u00 - 14u20
Pauze

14u20 - 15u20
Zorg voor mensen die kampen met suïcidale ideatie: balanceren tussen betrokkenheid, afstemming en uitvoeren van protocollen.
Drs. Joeri Vandewalle, UCVV UGent / Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

15u20 - 15u30
Slotbeschouwing door Prof. dr. Sofie Verhaeghe, UCVV UGent