Terugblik op symposium van 28 april 2015: Gezondheidszorg in multicultureel Vlaanderen: zorg voor patiënten met kanker als casus

UZ-Gent campus, Aud K12F
dinsdag, 28 april 2015

We leven in een ‘superdiverse’ samenleving, waarin zorgverleners te maken hebben met patiënten van uiteenlopende etnische en culturele origine. Met dit symposium beoogden we om iedereen die betrokken is bij de zorg een kader te bieden rond de thematiek van etnische en culturele diversiteit. De talrijke aanwezige deelnemers kregen, aan de hand van het perspectief van familieleden, patiënten, zorgverleners en het beleid een boeiende uiteenzetting. De avond werd afgesloten met een interactief panelgesprek.

Wenst u de presentaties die op dit symposium aan bod kwamen te herbekijken? Bekijk of download de bijlagen die u onderaan deze pagina vindt.