Therapietrouw in de oncologie

Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt
maandag, 13 oktober 2014
18u - 22u

Patiënten met orale antikanker geneesmiddelen begeleiden tot adequaat zelfmanagement en therapietrouw vormt een grote uitdaging voor de praktijk. Tijdens dit symposium wordt de vertaalslag gemaakt van onderzoek naar praktijk. Eerst worden de resultaten van twee onderzoeken voorgesteld. Hierna worden de onderzoeksresultaten vertaald naar de praktijk door middel van concrete aanbevelingen en praktijkvoorbeelden.  Het symposium wordt afgesloten met een multidisciplinair panelgesprek.

Doelgroep: zorgverleners betrokken bij de begeleiding van patiënten met orale antikanker geneesmiddelen, beleidsmakers, directies van ziekenhuizen

Partners: 
Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, UGent
Klinische Farmacologie en Farmacotherapie, KULeuven