Verpleegkundige zorg voor mensen die actief denken aan zelfdoding

Campus UZ, De Pintelaan 185, 9000 Gent - ingang 42, gebouw K3, 3de verdieping, Faculteitsraadzaal
donderdag, 4 mei 2017
13u - 17u15

Geachte

Tot onze grote spijt moeten we u meedelen dat het symposium noodgedwongen wordt geannuleerd. Prof. dr. John Cutcliffe, liet ons weten dat hij omwille van gezondheidsproblemen niet aanwezig kan zijn. Gezien het laattijdige bericht was het niet mogelijk om een internationaal expert over het thema te vinden die zich kon vrij maken op 4 mei.

Vanuit het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde engageren we ons om een minstens even kwaliteitsvol symposium te organiseren over deze topic in het najaar van 2017. We houden u graag op de hoogte.

Indien u het inschrijvingsgeld reeds heeft betaald, verzoeken we u vriendelijk om ons onderstaande gegevens te bezorgen via ucvv@ugent.be . Wij garanderen u een vlotte terugbetaling van het door u overgemaakte totaalbedrag.

__________________________________________

Naam / namen van de ingeschrevene(n):
Totaal betaalde bedrag:

Persoon / instelling die betaling uitvoerde:
- adres
- bankadres:
- bankrekeningnummer:

__________________________________________

We verontschuldigen ons voor de ongemakken en hopen op uw begrip. We kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen op onze volgende studiedagen en symposia.

Indien u vragen heeft, kan u contact opnemen via ucvv@ugent.be  

 

Met vriendelijke groeten,

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde

Prof. dr. Sofie Verhaeghe

Drs. Joeri Vandewalle