top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Zorg bij oudere kankerpatiënten

Doctorandus

Ineke Van Eechoud

Promotoren

Prof. dr. Sofie Verhaeghe, Prof. dr. Em. Mieke Grypdonck, Prof. dr. Em. Johan Leman

Thesis

Zorg bij oudere kankerpatiënten in hedendaags multicultureel Vlaanderen: beleving van familieleden en attitude van zorgverstrekkers

bottom of page