top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Hoop en positief denken bij mensen met kanker

Doctorandus

Corine Nierop-van Baalen

Promotoren

Prof. dr. Sofie Verhaeghe, Prof. dr. Ann Van Hecke, em. Prof. dr. Mieke Grypdonck

Thesis

Hoop en positief denken bij mensen met kanker: een exploratie naar de betekenis, beïnvloedende factoren en strategieën

bottom of page