top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Interpersoonlijke zorgrelatie in de zorg voor ouderen

Doctorandus

Melissa Rivière

Promotoren

Prof. dr. Sofie Verhaeghe, Prof. dr. Dimitri Beeckman

Thesis

De interpersoonlijke zorgrelatie in de zorg voor ouderen op niet-geriatrische afdelingen in ziekenhuizen: een studie naar perspectieven en outcomes bij ouderen, mantelzorgers en verpleegkundigen

bottom of page